Louis Armstrong

Louise Armstrong uppträdde i Sundsvall och Umeå 1959. John Wahlbärj gjorde en reportageresa om besöket och fick tillträde till Louises hotellrum på morgonen före färden till Umeå. Flera av bilderna på nedan är från hotellrummet på Hotell Knaust.