Evert Taube

Under en promenad på Hamngatan stötte Jonne ihop med Evert. ”Det var bra att jag fick tag på dig, rider du? undrade Evert.” Jonne svarade ”inte sedan jag red barbacka på Blacken på sommarlovet för 20 år sedan”. Det måste du lära dig sa Taube; ”jag längtar tillbaka till Samborombon och önskar att du följer med”. Javisst sa Jonne.